Teach Yourself Regular Expressions In 10 Minutes

Đây là cuốn sách về Regex duy nhất tôi giữ lại trong máy tính. Tôi đã sử dụng nó từ năm 2010 cho đến tận bây giờ. Cuốn sách thực sự rất dễ hiểu, nhỏ gọn và thích hợp cho cả tra cứu nhanh. Điểm hay nữa của cuốn sách đó là nó có thêm 1 phần lưu ý khi sử dụng ở các ngôn ngữ lập trình phổ biến khác nhau. Và đây là 1 vài thông tin về cuốn sách:

Teach Yourself Regular Expressions in 10 Minutes
Tác giả: Ben Forta
Nhà xuất bản: Sams Publishing
Thời gian xuất bản: February 28, 2004
ISBN: 0-672-32566-7
Số trang: 192
Link download: Teach Yourself Regular Expressions in 10 Minutes

Các bài viết khác liên quan:

  1. Biểu thức chính quy (Regular Expression)
  2. RegEx Tester

2 thoughts on “Teach Yourself Regular Expressions In 10 Minutes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *