Sửa lỗi khi triển khai code sử dụng framework CodeIgniter trên IIS

Nếu bạn đang có sẵn máy chủ windows và để tiết kiệm chi phí không mua thêm hosting, server Linux thì có thể triển khai tạm thời trên máy chủ windows dùng IIS. Tuy nhiên sẽ dính một số lỗi đặc biệt về Url writing khi triển khai PHP với framework CodeIgniter. Các lỗi phổ biến khi chạy lần đầu sẽ là lỗi 500, 404. Vậy cách khắc phục ra sao? (more…)