Số đo tập trung – Phần 1: Trung bình (Mean)

Số đo tập trung (Measures of Central Value) là các số đo cơ bản để mô tả sự tập trung của dữ liệu. Các số đo này cơ bản nhưng rất quan trọng trong nhiều lĩnh vực đặc biệt là thống kê. Ở series này, tôi sẽ lần lượt giới thiệu về trung bình (mean), trung vị (median), tần số xuất hiện nhiều nhất trong mẫu (mode hoặc modal value).

Số trung bình (Mean)

Trung bình (mean hoặc average), trong toán học nó được biết đến với tên gọi trung bình cộng. Có lẽ đây là số đo khá đơn giản và quen thuộc với chúng ta.

Giả sử chúng ta có 3 số 3, 7, 8, vậy giá trị trung bình cộng của 3 số này là sẽ là (3+7+8)/3 = 6.

mean-3-7-8

Rất dễ đúng không? Vậy trong xử lý ảnh, liệu nó có thể được ứng dụng cụ thể? Trong xử lý ảnh, bản thân mean và các biến thể khác của nó được sử dụng khá phổ biến. Để hiểu chi tiết về nó trong xử lý ảnh, chúng ta sẽ thử ví dụ nhỏ như sau. Chúng ta sẽ có 1 ảnh bông hoa:

flower (more…)

Phát hiện góc nghiêng của ảnh sử dụng biến đổi Hough

Phát hiện góc nghiêng của ảnh có thể được coi như một bước tiền xử lý dữ liệu cho các bài toán khác như nhận dạng chữ viết, tách ký tự … Trong bài này, tôi sẽ giới thiệu một thuật toán đơn giản để phát hiện góc nghiêng văn bản từ một bài của blogger người Pháp Félix Abecassis (có lược bỏ các đoạn không cần thiết). Sau đó tôi sẽ cài đặt thử chương trình và đưa ra kết luận. (more…)