RegEx Tester

Tính năng của nó nhìn tên các bạn cũng có thể đoán ra được rồi. Nó được sử dụng để kiểm thử các biểu thức chính quy bạn viết trước khi đưa và sử dụng thực tế. Tôi không nhớ rõ là tôi dùng công cụ này từ khi nào, chỉ nhớ là rất lâu rồi từ hồi còn học đại học đến giờ. Tôi cũng đã thử rất nhiều công cụ khác sau đó nhưng thấy công cụ này đáp ứng đủ nhu cầu và đặc biệt nhỏ gọn, chạy ổn định hơn các công cụ khác tôi đã dùng. Chạy ổn định ở đây tức là do sự sai khác giữa các biểu thức của các ngôn ngữ lập trình, đôi khi biểu thức bạn chạy trên công cụ test có thể khác so với chạy thực tế. Điều này tôi đã gặp trục trặc với “The Regulator” 1 lần và cạch đến già :))

Link download: RegEx Tester v3.1.0.0

Các bài viết khác liên quan:

  1. Biểu thức chính quy (Regular Expression)
  2. Teach Yourself Regular Expressions In 10 Minutes

One thought on “RegEx Tester

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *