Python – Tổng quan

Python là ngôn ngữ lập trình thông dịch bậc cao đa năng, có tính tương tác và hướng đối tượng. Python được thiết kế sao cho dễ đọc hiểu nhất. Nó sử dụng các từ khóa tiếng Anh cơ bản thường dùng, và nó có ít các cấu trúc cú pháp hơn các ngôn ngữ khác.

 • Thông dịch: Python được xử lý tại thời điểm runtime bởi trình thông dịch. Bạn không cần phải biên dịch chương trình trước khi thực thi. Nó tương tự như với PERL và PHP.
 • Tương tác: Bạn có thể sử dụng prompt và tương tác với trình thông dịch trực tiếp để viết chương trình.
 • Ngôn ngữ dành cho người mới bắt đầu: Python là ngôn ngữ tuyệt vời cho các lập trình viên mới bắt đầu và hỗ trợ phát triển nhiều loại ứng dụng khác nhau, từ xử lý text đơn giản cho đến web, trò chơi.

Lịch sử

Python được phát triển bởi Guido van Rossum vào cuối thập niên 80 và đầu thập niên 90 của thế kỷ 20 tại Viện Nghiên cứu Quốc gia về Toán học và Khoa học máy tính tại Hà Lan. Nó được kế thừa từ rất nhiều ngôn ngữ khác nhau bao gồm: ABC, Modula-3, C, C++, Algol-68, SmallTalk, Unix Shell và các ngôn ngữ kịch bản khác.

Python có bản quyền. Giống như Perl, mã nguồn Python hiện tại được sử dụng dưới giấy phép GNU General Public License (GPL).

Python hiện tại được duy trì và phát triển bởi một đội ngũ tại học viện, mặc dù Guido van Rossum vẫn nắm vai trò quan trọng trong tiến trình phát triển của nó.

python cơ bản, python tutorial, seekill

Ưu điểm

 • Dễ học: số lượng từ khóa ít, cấu trúc đơn giản và cú pháp sáng sủa. Nhưng điều này giúp cho người học tiếp cận nhanh chóng.
 • Dễ đọc: mã nguồn được định nghĩa rõ ràng, dễ nhìn.
 • Dễ bảo trì
 • Nhiều thư viện chuẩn: phần lớn các thư viện của Python tương thích cao với các hệ điều hành như Unix, Windows và Macintosh.
 • Chế độ tương tác: hỗ trợ chế độ tương tác, cho phép kiểm thử và debug mã nguồn.
 • Tích hợp: Python có thể chạy trên nhiều nền tảng phần cứng với giao tiếp tương tự trên tất cả các nền tảng đó.
 • Mở rộng: có thể thêm các module ở cấp độ thấp vào trình thông dịch của Python. Các module này cho phép lập trình viên thêm hoặc chỉnh sửa các công cụ hiệu quả hơn.
 • Cơ sở dữ liệu: Python cung cấp giao tiếp cho tất cả các cơ sở dữ liệu thương mại lớn.
 • Giao diện lập trình: Python hỗ trợ tạo các ứng dụng với giao diện có thể chuyển sang nhiều hệ thống như Windows MFC, Macintosh và X Window system của Unix.
 • Mở rộng chương trình: Python cung cấp cấu trúc tốt và hỗ trợ các chương trình lớn hơn là chỉ shell scripting.

Ngoài các ưu điểm ở trên, nó còn có các đặc điểm sau:

 • Hỗ trợ các phương thức lập trình hướng cấu trúc cũng như OOP.
 • Có thể được sử dụng như một ngôn ngữ thông dịch hoặc có thể được biên dịch ra byte-code cho các ứng dụng lớn.
 • Cung cấp nhiều kiểu dữ liệu động mức độ cao và hỗ trợ kiểm tra kiểu động.
 • Hỗ trợ thu dọn bộ nhớ tự động.
 • Dễ dàng tích hợp với C, C++, COM, ActiveX, CORBA và Java.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *