Python – Cài đặt môi trường

Mở cửa sổ terminal và gõ “python” để kiểm tra xem đã có phiên nào nào của Python được cài đặt chưa.

 • Unix (Solaris, Linux, FreeBSD, AIX, HP/UX, SunOS, IRIX, etc.)
 • Win 9x/NT/2000
 • Macintosh (Intel, PPC, 68K)
 • OS/2
 • DOS (multiple versions)
 • PalmOS
 • Nokia mobile phones
 • Windows CE
 • Acorn/RISC OS
 • BeOS
 • Amiga
 • VMS/OpenVMS
 • QNX
 • VxWorks
 • Psion
 • Python cũng đã được chuyển đổi để chạy được trên các máy ảo Java và .NET.

Mã nguồn cập nhật mới nhất, file cài đặt, tài liệu, tin tức… đều được đăng tải trên website chính thức của Python (https://www.python.org/). Các bạn có thể download tài liệu hướng dẫn từ  https://www.python.org/doc/. Tài liệu được trình bày với các định dạng HTML, PDF và PostScript.

Cài đặt

Các bản phân phối của Python hỗ trợ nhiều nền tảng khác nhau. Bạn cần phải download bản thích hợp với nền tảng của mình.

Trong trường hợp không có bản phân phối nào phù hợp với nền tảng của bạn, bạn cần một trình biên dịch C để biên dịch mã nguồn một cách thủ công. Biên dịch mã nguồn cung cấp linh hoạt hơn trong việc lựa chọn các đặc tính mà bạn cần.

Dưới đây là phần cài đặt Python trên nhiều nền tảng khác nhau.

Unix và Linux

 1. Truy cập vào trang web: https://www.python.org/downloads/
 2. Truy cập đường dẫn file cài dành cho Unix/Linux.
 3. Tải và giải nén file.
 4. Chỉnh Modules/Setup nếu bạn muốn tùy chính một số tùy chọn.
 5. Chạy  ./configure script
 6. make
 7. make install

Sau khi cài đặt, Python sẽ được đặt tại /usr/local/bin và các thư viện của nó đặt tại /usr/local/lib/pythonXX (XX là phiên bản).

Windows Installation

 1. Truy cập https://www.python.org/downloads/
 2. Truy cập đường dẫn file cài dành cho Windows (python-XYZ.msi)
 3. Chạy file cài sau khi tải về thành công. Bảo đảm rằng máy tính đã hỗ trợ Microsoft Installer 2.0.

Macintosh Installation

Các phiên bản Macs gần đây đã được cài sẵn Python nhưng cũng có thể phiên bản đã bị lỗi thời. Truy cập http://www.python.org/download/mac/ để cài phiên bản bạn muốn với nhiều công cụ hỗ trợ phát triển Python trên Mac.

Với các Mac OS cũ hơn (Mac OS X 10.3 – xuất bản 2003) thì bạn có thể sử dụng MacPython. Jack Jansen vẫn duy trì nó và bạn có thể truy cập http://www.cwi.nl/~jack/macpython.html.

Cài đặt PATH

Chương trình sau khi cài đặt có thể sẽ nằm ở nhiều vị trí khác nhau. Do vậy các OS đều cung cấp các cách thức để thực thi (dựa vào đường dẫn). Đường dẫn sẽ được lưu trữ trong các biến môi trường. Các biến này chứa thông tin thực thi câu lệnh và các chương trình khác.

Biến đường dẫn được đặt tên là PATH trong Unix hoặc Path trong Windows

Trong Mac OS, bộ cài đặt sẽ thao tác đường dẫn một cách chi tiết. Để gọi trình thông dịch Python tại một đường dẫn tùy ý, bạn phải thêm thư mục Python vào đường dẫn đó của bạn.

Cài đặt path trong Unix/Linux

Tại csh shell − gõ setenv PATH “$PATH:/usr/local/bin/python” và nhấn Enter.

Tại bash shell (Linux) − gõ export ATH=”$PATH:/usr/local/bin/python” và nhấn Enter.

Tại sh or ksh shell − gõ PATH=”$PATH:/usr/local/bin/python” và nhấn Enter.

Chú ý: /usr/local/bin/python là đường dẫn thư mục sau khi cài đặt của Python

Cài đặt path trong Windows

Tại màn hình command (cmd) − gõ path %path%;C:\Python và nhấn Enter.

Chú ý: C:\Python là đường dẫn thư mục sau khi cài đặt của Python

Python Environment Variables

Dưới đây là các biến môi trường quan trọng của Python.

1 PYTHONPATH Vai trò của nó tương tự như PATH. Biến này cho trình thông dịch của Python biết được vị trí mà các file module được import trong chương trình. Nó bao gồm các đường dẫn thư viện và các thư mục chứa mã nguồn Python. PYTHONPATH có thể được cài đặt sẵn khi cài đặt Python.
2 PYTHONSTARTUP Nó bao gồm đường dẫn khởi tạo file khởi tạo bao gồm mã nguồn Python. Nó được thực thi mỗi khi bạn start trình thông dịch. Nó được đặt tên là .pythonrc.py trong Unix và bao gồm các lệnh nạp tiện ích hoặc thay đổi PYTHONPATH.
3 PYTHONCASEOK Biến này được sử dụng trong Windows để chỉ cho Python tìm kiếm các từ đầu tiền trong câu lệnh import. Thiết lập biến này với bất cứ giá trị nào để kích hoạt/sử dụng nó.
4 PYTHONHOME Đây là một module thay thế cho path tìm kiếm. Nó thường được nhúng thư mục PYTHONSTARTUP hoặc PYTHONPATH để có thể switch các thư viện module một cách dễ dàng.

Khởi chạy Python

Có 3 cách khác nhau để bắt đầu Python.

Tương tác trình thông dịch

Bạn có thể khởi động Python từ Unix, DOS hoặc trong bất cứ hệ thống nào cung cấp cửa sổ dòng lệnh.

Mở dòng lệnh sau đó gõ “python”, bạn có thể code ngay trong màn hình này.

$python # Unix/Linux

hoặc
python% # Unix/Linux

hoặc
C:\>python # Windows/DOS

Danh sách tất cả các tùy chọn trong màn hình cửa sổ dòng lệnh.

1 -d Cung cấp debug ở đầu ra output.
2 -O Tạo ra các file bytecode được tối ưu hóa (file .pyo)
3  -S Không import site để tìm kiếm các path của Python khi khởi chạy.
4  -v Output với verbose (trace chi tiết trong các lệnh import).
5  -X Vô hiệu hóa các exception class-based built-in; không được sử dụng nữa bắt đầu từ phiên bản 1.6.
6  -c Chạy Python script với chuỗi ngay sau -c.
7  file Chạy Python script từ file.

Chạy file script từ Command-line

Chương trình Python có thể được thực thi tại màn hình dòng lệnh bằng cách gọi trình thông dịch như sau:

python script.py # Unix/Linux

hoặc

python% script.py # Unix/Linux

hoặc

C:\>python script.py # Windows/DOS

Môi trường phát triển tích hợp

Bạn cũng có thể chạy Python từ môi trường giao diện người dùng (GUI) nếu như bạn có ứng dụng GUI trên hệ thống tất nhiên là nó hỗ trợ Python ^^.

 • Unix: IDLE chính là Unix IDE đầu tiên cho Python trên Unix.
 • Windows: PythonWin là giao tiếp đầu tiên cho Python trên Windows và nó là một IDE có GUI.
 • Macintosh: Phiên bản Macintosh của Python đi cùng theo với IDLE IDE. Bạn có thể tải nó trên website chính thức ở dạng MacBinary hoặc BinHex’d.

LƯU Ý: Trên TutorialSpoint.com sử dụng Python 2.4.3 cho các ví dụ, tuy nhiên các tutorial của mình sẽ sử dụng Python 3.x, đặc biệt là Python 3.6.x. Do vậy sẽ có một số sai khác giữa 2 phiên bản.

Hura!!!! Vậy là xong cơ bản các thông tin về Python, cách cài đặt và chạy chương trình. Từ các bài sau là bắt tay vào code được rồi ^_^.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *