Chao xìn Python

python

Python?

Tại sao lại là Python mà không phải là một ngôn ngữ khác? Rất nhiều người hỏi tôi tại sao không phải ngôn ngữ này mà lại là ngôn ngữ kia… blabla. Tại sao không? Đơn giản là bạn thích hay không. Hãy bắt đầu với bất cứ ngôn ngữ, nền tảng lập trình nào mà bạn hứng thú và giải quyết được công việc/bài toán của bạn. Với tôi thì ngôn ngữ cũng chỉ là công cụ và bất cứ công cụ nào thì cũng có điểm mạnh, điểm yếu. Quan điểm cá nhân của tôi thì Python là 1 trong các ngôn ngữ đáng học, đặc biệt với người yêu thích xử lý hình ảnh, phân tích/khai thác dữ liệu như tôi.

Để đánh dấu ngày trở lại blog, tôi sẽ tập trung dịch series cơ bản về Python theo TutorialSpoint.com (một trang web tôi rất yêu thích) và tổng hợp theo ý của tôi. Song song đó là các bài về xử lý hình ảnh/phân tích dữ liệu.

Cảm hứng để tôi bắt đầu viết lách chia sẻ trở lại cũng chính vì nhưng câu hỏi tôi đề cập ở trên. Rất cảm ơn những bạn vẫn tin tưởng email cho tôi để hỏi và trao đổi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *