Python – Cài đặt môi trường

Mở cửa sổ terminal và gõ “python” để kiểm tra xem đã có phiên nào nào của Python được cài đặt chưa.

 • Unix (Solaris, Linux, FreeBSD, AIX, HP/UX, SunOS, IRIX, etc.)
 • Win 9x/NT/2000
 • Macintosh (Intel, PPC, 68K)
 • OS/2
 • DOS (multiple versions)
 • PalmOS
 • Nokia mobile phones
 • Windows CE
 • Acorn/RISC OS
 • BeOS
 • Amiga
 • VMS/OpenVMS
 • QNX
 • VxWorks
 • Psion
 • Python cũng đã được chuyển đổi để chạy được trên các máy ảo Java và .NET.

Mã nguồn cập nhật mới nhất, file cài đặt, tài liệu, tin tức… đều được đăng tải trên website chính thức của Python (https://www.python.org/). Các bạn có thể download tài liệu hướng dẫn từ  https://www.python.org/doc/. Tài liệu được trình bày với các định dạng HTML, PDF và PostScript. (more…)

Python – Tổng quan

Python là ngôn ngữ lập trình thông dịch bậc cao đa năng, có tính tương tác và hướng đối tượng. Python được thiết kế sao cho dễ đọc hiểu nhất. Nó sử dụng các từ khóa tiếng Anh cơ bản thường dùng, và nó có ít các cấu trúc cú pháp hơn các ngôn ngữ khác.

 • Thông dịch: Python được xử lý tại thời điểm runtime bởi trình thông dịch. Bạn không cần phải biên dịch chương trình trước khi thực thi. Nó tương tự như với PERL và PHP.
 • Tương tác: Bạn có thể sử dụng prompt và tương tác với trình thông dịch trực tiếp để viết chương trình.
 • Ngôn ngữ dành cho người mới bắt đầu: Python là ngôn ngữ tuyệt vời cho các lập trình viên mới bắt đầu và hỗ trợ phát triển nhiều loại ứng dụng khác nhau, từ xử lý text đơn giản cho đến web, trò chơi.

(more…)

Chao xìn Python

python

Python?

Tại sao lại là Python mà không phải là một ngôn ngữ khác? Rất nhiều người hỏi tôi tại sao không phải ngôn ngữ này mà lại là ngôn ngữ kia… blabla. Tại sao không? Đơn giản là bạn thích hay không. Hãy bắt đầu với bất cứ ngôn ngữ, nền tảng lập trình nào mà bạn hứng thú và giải quyết được công việc/bài toán của bạn. Với tôi thì ngôn ngữ cũng chỉ là công cụ và bất cứ công cụ nào thì cũng có điểm mạnh, điểm yếu. Quan điểm cá nhân của tôi thì Python là 1 trong các ngôn ngữ đáng học, đặc biệt với người yêu thích xử lý hình ảnh, phân tích/khai thác dữ liệu như tôi.

Để đánh dấu ngày trở lại blog, tôi sẽ tập trung dịch series cơ bản về Python theo TutorialSpoint.com (một trang web tôi rất yêu thích) và tổng hợp theo ý của tôi. Song song đó là các bài về xử lý hình ảnh/phân tích dữ liệu.

Cảm hứng để tôi bắt đầu viết lách chia sẻ trở lại cũng chính vì nhưng câu hỏi tôi đề cập ở trên. Rất cảm ơn những bạn vẫn tin tưởng email cho tôi để hỏi và trao đổi.