Biểu thức chính quy (Regular Expression)

Về định nghĩa, khái niệm hay bất cứ thứ gì cơ bản về biểu thức chính quy (Regular Expression hay còn được gọi tắt là Regex) thì tôi xin phép không bàn ở đây vì nó được nói đến rất nhiều. Ở đây tôi chỉ xin chia sẻ việc dùng hay không thôi. Nếu có bạn nào đó hỏi tôi rằng có nên dùng Regex hay không khi code? Câu trả lời của tôi là nên và rất nên. Nó đặc biệt tốt với 1 chuỗi hoặc văn bản lớn. Regex luôn xuất hiện trong đầu tôi trước khi các giải pháp khác được xuất hiện. Và thực sự tôi khuyên là bạn nên sử dụng ngay khi có thể, hãy tìm hiểu xem ngôn ngữ bạn đang làm hỗ trợ Regex đến đâu.  (more…)