Số đo tập trung – Phần 3: Trung vị (Median)

Tiếp theo loạt bài về số đo xu hướng tập trung, hôm nay tôi sẽ nói với các bạn về trung vị (median). Nếu bạn nào biết nhiều từ hán việt có lẽ sẽ hiểu ý nghĩa của từ “trung vị” ngay. Nó có nghĩa là VỊ TRÍ Ở GIỮA. Đó chính là bản chất của trung vị. Tuy nhiên nó nằm ở giữa là giữa cái gì? Câu trả lời đó là nằm giữa các phần tử ĐÃ ĐƯỢC SẮP XẾP.

Giả sử chúng ta có 5 phần tử sau khi sắp xếp là:

3, 4, 7, 9, 17 (more…)

Số đo tập trung – Phần 1: Trung bình (Mean)

Số đo tập trung (Measures of Central Value) là các số đo cơ bản để mô tả sự tập trung của dữ liệu. Các số đo này cơ bản nhưng rất quan trọng trong nhiều lĩnh vực đặc biệt là thống kê. Ở series này, tôi sẽ lần lượt giới thiệu về trung bình (mean), trung vị (median), tần số xuất hiện nhiều nhất trong mẫu (mode hoặc modal value).

Số trung bình (Mean)

Trung bình (mean hoặc average), trong toán học nó được biết đến với tên gọi trung bình cộng. Có lẽ đây là số đo khá đơn giản và quen thuộc với chúng ta.

Giả sử chúng ta có 3 số 3, 7, 8, vậy giá trị trung bình cộng của 3 số này là sẽ là (3+7+8)/3 = 6.

mean-3-7-8

Rất dễ đúng không? Vậy trong xử lý ảnh, liệu nó có thể được ứng dụng cụ thể? Trong xử lý ảnh, bản thân mean và các biến thể khác của nó được sử dụng khá phổ biến. Để hiểu chi tiết về nó trong xử lý ảnh, chúng ta sẽ thử ví dụ nhỏ như sau. Chúng ta sẽ có 1 ảnh bông hoa:

flower (more…)

Xử lý ảnh, thị giác máy tính và các mối quan hệ của chúng

Thực sự mà nói thì việc tìm kiếm từ khóa “xử lý ảnh” hay “xử lý hình ảnh” trong tiếng việt sẽ ra phần lớn là các bài viết về cách hậu kỳ 1 bức ảnh. Hiếm hoi lắm mới thấy ra được một bài về chuyên ngành này. Do vậy mà đôi khi tôi không biết nên sử dụng như nào cho đúng mà thân thiện :)) Nhiều người hỏi tôi đại loại như: “Anh đang học ngành gì vậy”, tôi hay có thói quen dùng tiếng việt hơn là chêm tiếng anh vào (người ta lại bảo mình ra vẻ :v) nên sẽ trả lời “xử lý hình ảnh”. Và tất nhiên chủ đề của câu chuyện sẽ đại loại như: “Ô thế chắc anh giỏi photoshop lắm nhở”, “Chắc sau về anh mở studio à” :3 Tôi cũng chả biết trả lời sao, vậy là từ đó ai hỏi tôi tương tự như trên, tôi đều trả lời là “học về nhận dạng” =)) Nghe nó có vẻ gì đó rất hình sự, trang nghiêm và học thuật :v Mặc dù nó chỉ là một phần của xử lý ảnh và thị giác máy tính mà thôi. (more…)

An adaptive-window-based image dehazing method

In this paper, we propose a adaptive-window-based dehazing method for hazy images. The proposed method is composed of four parts: dark channel measurement, bilateral filtering, atmosphere light and transmission map estimation, and scene radiance recovery. Dissimilar to existing methods, we proposed an adaptive-window-based algorithm to obtain the dark channel. Experimental results demonstrate that the proposed adaptive-window-based method can reduce blocking artifacts in dehazing images and maintain the visual quality of dehazed images high. In addition, the proposed method is faster than the existing method [2].

dehazing_result

The experimental result

Paper link: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=7041765
PDF file: please email to me ([email protected])
The paper was published on The 2014 Asia-Pacific Signal and Information Processing Association Annual Summit and Conference (APSIPA) in Siem Reap, 2014.

If you have a concern about this study, please don’t hesitate to contact me via email. I am going to help you as much as I can.

Phát hiện góc nghiêng của ảnh sử dụng biến đổi Hough

Phát hiện góc nghiêng của ảnh có thể được coi như một bước tiền xử lý dữ liệu cho các bài toán khác như nhận dạng chữ viết, tách ký tự … Trong bài này, tôi sẽ giới thiệu một thuật toán đơn giản để phát hiện góc nghiêng văn bản từ một bài của blogger người Pháp Félix Abecassis (có lược bỏ các đoạn không cần thiết). Sau đó tôi sẽ cài đặt thử chương trình và đưa ra kết luận. (more…)