Big Data #19 – Cách trở thành nhà khoa học về dữ liệu (data scientist) và học về khoa học dữ liệu

Data Scientist (nhà khoa học dữ liệu) là 1 từ mới, mọi người dường như muốn trở thành data scientist. Duyệt qua 1 vài chủ đề chính liên quan đến data scientist. Trước hết chúng ta sẽ hiểu daa scientist là gì?

Trong thế giới mới của big data, tôi thấy nhiều người muốn trở thành data scientist và có nhiều người đã tuyên bố họ là data scientist.

Data scientist là gì?

Data scientists là các chuyên gia (expert) những người hiểu các khía cạnh khác nhau của kinh doanh và biết chiến lượt dữ liệu nào để đạt được mục tiêu kinh doanh. Họ có 1 nền tảng vững chắc các thuật toán dữ liệu khác nhau, mô hình và phương pháp thống kê.

Data scientist làm gì?

Data scientist hiểu dữ liệu rất tốt. Họ dùng các thuật toán dữ liệu và xây dựng các xu hướng từ dữ liệu có sẵn. Họ là những nghệ sĩ cả trang của những người phân tích máy tính. Họ xem xét dữ liệu truyền thống cũng như khám phá các cách mới khác nhau để xem xét dữ liệu.

Data scientist không đợi để xây dựng các giải pháp từ dữ liệu có sẵn. Họ suy nghĩ sáng tạo, họ nghĩ trước khi dữ liệu nhập vào hệ thống. Data scientist là những chuyên gia có tầm nhìn xa những người hiểu được nhu cầu kinh doanh và kế hoạch trước thời hạn, điều này giúp xây dựng các giải pháp với tốc độ nhanh chóng.

Bên cạnh đó là chuyên gia dữ liệu (data expert). Đặc điểm chung của data scientist là “tò mò” (curiosity). Họ luôn tự hỏi về những gì họ có thể nhận được từ dữ liệu hiện có và cách nhận được tối đa từ dữ liệu tương lai.

Data scientist tự hỏi với dữ liệu, những thứ đi vượt qua công việc của data analysist hoặc business analysist.

Các kỹ năng cần thiết cho data scientist

Một vài kỹ năng mà data scientist phải có.

  • Kỹ năng chuyên nghiệp với các công cụ thống kê như SAS, Excel, R,…
  • Hiểu các mô hình toán học.
  • Thành thạo thực hành với các công cụ trực quan như Tableau, PowerPivots, D3,…
  • Kỹ năng phân tích để hiểu nhu cầu kinh doanh.
  • Kỹ năng giao tiếp

Về mặt công nghệ, bất kỳ data scientist nên biết cơ bản các công nghệ như Hadoop, Cloudera cũng như toàn bộ hệ sinh thái của chúng (ngôn ngữ lập trình, các công cụ phân tích và trực quan hóa,….)

Nhớ rằng để trở thành data scientist thành công, một yêu cầu là phải có kỹ năng tuyệt vời, chỉ có 1 bằng cấp trong 1 lĩnh vực giáo dục sẽ không đủ.

Lưu ý cuối cùng

Data scientist thật sự là công việc rất thú vị. Theo nghiên cứu, không đủ data scientist trên thế giới để xử lý bùng nổ dữ liệu hiện tại. Trong tương lai gần, dữ liệu sẽ mở rộng theo cấp số nhân, và nhu cầu các data scientist sẽ tăng lên cùng với nó.

(Theo http://blog.SQLAuthority.com) – Nguồn: dinhnn.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *