Big Data #18 – Cơ bản về phân tích dữ liệu lớn (big data)

Khi bạn có nhiều dữ liệu xung quan, điều đầu tiên cần nghĩ đến là gì?

“Tất cả dữ liệu có nghĩa là gì?”

Chính xác – tôi cũng có cùng suy nghĩ như vậy. Tôi luôn muốn biết tất cả dữ liệu có nghĩa là gì. Hầu hết các dự án big data đều được xây dựng để truy xuất các thông minh khác nhau mà tất cả dữ liệu chứa đựng. Lấy ví dụ Facebook. Khi tôi nhìn danh sách bạn bè của Facebook, tôi luôn muốn hỏi nhiều câu hỏi như:

  • Nhiều bạn bè của tôi có 1 ngày sinh nhật vào 1 ngày nào đó?
  • Bộ phim yêu thích nhất của hầu hết bạn bè của tôi là gì để tôi có thể nói về nó và tham gia cùng họ?
  • Bạn bè tôi thích đi du lịch đến những nơi nào nhất?
  • Bạn bè của tôi ở Anh và Mỹ không thích điều gì để khi đến du lịch, tôi không làm điều đó?

Có rất nhiều câu hỏi tôi có thể nghĩ đến. Điều này cho thấy điều quan trọng để phân tích big data như thế nào.

Có 1 vài loại phân tích được liệt kê dưới đây có thể dùng với big data.

(còn nữa…)
(Theo http://blog.SQLAuthority.com) – Nguồn dinhnn.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *