Big Data #12 – Các loại CSDL hỗ trợ Big Data – RDBMS và NoSQL

Ví dụ thực tế

Thử nghĩ rằng, bạn đang dùng Facebook và bạn vừa mới cập nhật thông tin về mối quan hệ hiện tại. Một vài giây sau, cùng thông tin cũng được thấy trên timeline của người yêu cũng như 1 vày người bạn. Sau 1 lúc bạn sẽ thấy cùng thông tin cũng sẵn sàng với những người bạn khác. Một lá sau khi ai đó tìm tìm về mối quan hệ của những người bạn, mối quan hệ của bạn cũng sẽ xuất hiện trong số đó. Bây giờ là câu hỏi – bạn có nghĩ chỉ duy nhất kiến trúc big data thực hiện các thay đổi này? Bạn có nghĩ rằng sự thay đổi tức thì thông tin mối quan hệ với các thành viên khác bởi công nghệ được dùng là big data. Thực tế câu trả lời là Facebook dùng MySQL để tạo các cập nhật khác nhau trên timeline cũng như các sự kiện khác chúng ta làm trên trang chủ. Thật sự khó khăn để lấy từ CSDL hoạt động trong kinh doanh thực tế.

Bây giờ chúng ta xem 1 vài ví dụ về các CSDL hoạt động.

  • Relational Databases (bài viết này)
  • NoSQL Databases (bài viết này)
  • Key-Value Pair Databases (bài viết kế tiếp)
  • Document Databases (bài viết kế tiếp)
  • Columnar Databases (bài viết kế tiếp nữa)
  • Graph Databases (bài viết kế tiếp nữa)
  • Spatial Databases (bài viết kế tiếp nữa)

(more…)

Big Data #11 – Vai trò của điện toán đám mây trong Big Data

Cloud là gì?

Cloud là từ thông dụng nhất trong vài năm trở lại đây. Mọi người đều biết về cloud, nhưng trong bài nay chúng ta sẽ thảo luận cloud trong ngữ cảnh big data. Cloud computing là 1 phương pháp cung cấp các tài nguyên máy tính được chia sẽ cho các ứng dụng yêu cầu tài nguyên linh động. Các tài nguyên này gồm ứng dụng, tính toán, lưu trữ, mạng, phát triển, và các nền tảng triển khai khác. Nền tảng của cloud computing là nó chia sẽ tài nguyên và phân phối đến người dùng cuối như 1 dịch vụ.

Các ví dụ của cloud computing và big data là Google và Amazon.com. Cả hai đều cung cấp big data với sự trợ giúp của cloud.

Có 2 mô hình triển khai cloud khác nhau: 1) Public Cloud và 2) Private Cloud. (more…)

Big Data #10 – NewSQL là gì?

NewSQL là gì?

NewSQL viết tắt của new scalable and high performance SQL Database vendors. Các sản phẩm được bán bởi các nhà cung cấp NewSQL có thể mở rộng theo chiều ngang. NewSQL không phải 1 loại CSDL nhưng nó là về nhà cung cấp đã hỗ trợ các sản phẩm dữ liệu với những thuộc tính của CSDL quan hệ (như ACID, Transaction,…) cùng với hiệu suất cao.

Các sản phẩm từ các nhà cung cấp NewSQL thường theo hướng dữ liệu bộ nhớ để tăng tốc độ truy cập và mở rộng ngay lập tức.

NewSQL được đặt ra bởi 451 group analyst Matthew Aslett trong bài đăng này. (more…)